W jakiej odległości od ogrodzenia zbudować garaż - zasady i przepisy

W jakiej odległości od ogrodzenia zbudować garaż - zasady i przepisy W jakiej odległości od ogrodzenia zbudować garaż - zasady i przepisy

Budując stołeczny garaż dla swojego ulubionego samochodu na obszarze podmiejskim, należy wziąć pod uwagę istniejące normy. Aby nie było skarg od sąsiadów i agencji rządowych, musisz wiedzieć, z jakiej odległości zbudować garaż od ogrodzenia.

Wymagane jest wcześniejsze zapoznanie się z listą dokumentacji i procedurami budowy takich konstrukcji. Pomaga to uniknąć oskarżeń i problemów na końcu budowy garażu przy ogrodzeniu z powodu nieprzestrzegania przepisów, norm odległości i wymagań prawnych.

Ograniczenia norm i prawa

Budowa budynków pomocniczych i głównych musi być prowadzona bez naruszania norm i zasad budowlanych (mówimy o SNiP), które będą uwzględniać prawne, techniczne oraz ekonomiczne wymagania dotyczące urbanistyki i badań architektonicznych.

Należy pamiętać, że aby móc zarejestrować nowy budynek jako nieruchomość będącą Państwa własnością, należy uzyskać specjalne zezwolenie.

Wyjątek zostanie przedstawiony jako połączenie następujących okoliczności:

 1. W jakiej odległości od ogrodzenia zbudować garaż - zasady i przepisy Budowa garażu nie będzie się wiązała z chęcią czerpania zysków z działalności (wynajem), a także z napraw samochodów i innych rzeczy.
 2. Planuje się zamontowanie skrzynki na działce należącej do właściciela na prawie własności, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową typu SNT (ew. Spółdzielnia daczy).
 3. Skrzynia nie jest wyposażona w fundamenty, na przykład metalowe, co oznacza, że ​​nie jest przedmiotem dużej budowy.

Jednak we wszystkich innych przypadkach właściciel musi skontaktować się z jednostką architektoniczną we władzach lokalnych, przedstawiając następujące dokumenty:

 • Pisemne oświadczenie z informacjami (od kogo, do kogo, istota wniosków i okoliczności).
 • Kopia paszportu.
 • Dokument potwierdzający własność działki.
 • Topograficzne odniesienie terytorialne.
 • Plan katastralny konstrukcji domów.

 • Paszport techniczny z oceną WIT.
 • Schemat wprowadzenia komunikacji na terytorium.
 • Sam projekt.

Po otrzymaniu wniosku urzędnik musi wystawić wnioskodawcy potwierdzenie, że dokumenty zostały przyjęte do rozpatrzenia. Decyzja o możliwości budowy garaży w wybranej lokalizacji podejmowana jest z 10-dniowym wyprzedzeniem.

W praktyce proces ten trwa znacznie dłużej. W przypadku negatywnej decyzji wszystkie dokumenty muszą zostać zwrócone. Masz prawo do ponownego złożenia wniosku do tego samego organu po zmianie planu budowy lub do sądu w celu odwołania się od bezprawnej odmowy.

Oddalenie od obiektów

Uzyskanie pozwolenia na budowę w większości przypadków zależy od spełnienia wymagań SNiP w projekcie, a mianowicie od przestrzegania dopuszczalnych minimalnych odległości do budynków w podwórzu, domów sąsiadów i obiektów infrastruktury.Normy na rok 1997 opisane w SNiP określają budynki gospodarcze, które mogą obejmować pomieszczenia na samochód, w następujący sposób:

 • Odległość od budynków mieszkalnych, jeśli jest garaż - 3 metry.

 • Odległość od pozostałych budynków gospodarczych (oddzielny strych, wiata itp.) Od 1 metra.
 • Odległość od skrzynki do ogrodzenia wynosi od 1 metra.
 • Sektor do krzaka jest nie mniejszy niż 1 cm.
 • Odległość od drzewa o średniej wysokości od 2 metrów.

 • Odległość między bardzo wysokich drzew i zabudowania od 4 metrów.
 • Odległość od sąsiedniego budynku mieszkalnego wynosi co najmniej 6,5 metra.
 • Czerwona linia (mówimy o granicy terenów prywatnych i komunalnych) to ponad 5 metrów.

Garaż nie może znajdować się blisko ogrodzenia i należy wykonać wgłębienie 1 metra od ogrodzenia sąsiadów. Ograniczenia dotyczące umieszczenia skrzynki na samochód i funkcjonowania poszczególnych elementów konstrukcyjnych:

 1. Jeśli garaż jest połączony z domem, odległość do najbliższego budynku musi wynosić co najmniej 3 metry.

 2. Po zainstalowaniu garaż z bramą od strony ulicy, powinna mieć na odległość 3 metrów od drogi.
 3. Odległość od jezdni do garażu we wsiach i miastach wynosi co najmniej 5 metrów, a odległość jest obliczana od podstawy dachu / budynku, jeśli występ jest większy niż 1/2 metra.
 4. Jeśli jedna ze stron przylega nie do ogrodzenia sąsiada, ale do alejki, odległość do toru musi wynosić co najmniej 3 metry.
 5. Garaż nie może być zainstalowany bliżej niż 2 metry od wspornika linii elektroenergetycznej.

Teraz jest już jasne, w jakiej odległości od ogrodzenia można zbudować garaż, ale jeśli naruszysz przepisy SNiP, nie będzie to podstawa do wszczęcia postępowania karnego / administracyjnego.

Ale jeśli sąsiedzi złożą skargę lub zbadają konsekwencje sytuacji wyjątkowej z winy rozszerzenia, wszystko może trafić do sądu.

Czerwona linia

Wcześniej granice własności gruntu będą istotnym czynnikiem przy określaniu potencjału budowy w wybranej lokalizacji. Zwykle słupy oświetleniowe, znaki informacyjne i reszta są umieszczane na terenie w pobliżu domów prywatnych. Pod ziemią znajdują się ukryte linie doprowadzające gaz wzdłuż głównych, wodociągowych i kanalizacyjnych typów komunikacji. Połączone są ze ścieżkami dla pieszych, aw większości autostradami i drogami lokalnymi.

Ograniczenia budowlane pozwalają na całodobowy, niezakłócony dostęp do publicznych linii życia. W GPZU każdego miasta / wsi znajduje się dokładne położenie linii granicznych. Jeżeli w dokumentacji będącej wnioskiem o homologację odległość od skrzynki do niej jest mniejsza niż 5 metrów, to odpowiedź będzie przecząca. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeśli budynek został wykonany bez uwzględnienia odległości do czerwonych linii, to właściciel będzie zmuszony zburzyć wszystko nakazem sądu.

Niuanse okolicy z drewnianymi budynkami

Okolica z dziedzińcem, na którym budowany jest drewniany dom mieszkalny, zwiększa wymaganą odległość do 15 metrów.

Zachowasz jednak prawo do uzgodnienia z właścicielem zmniejszenia tej odległości. Zgoda jest sporządzana na piśmie i poświadczona przez notariusza. Ta procedura rozwiązywania problemu ze strony sąsiadów dotyczy budynków z cegły, jeśli chcesz zbudować pomieszczenie na samochód w odległości mniejszej niż 6 metrów. Warunkiem pozytywnej odpowiedzi sąsiada będzie zabezpieczenie przeciwpożarowe. Wymaga to:

 • Zainstalować panel zewnętrzny z zalecanymi akcesoriami dla typu przeciwpożarowego.

 • Umieść w pomieszczeniu gaśnicę.
 • Upewnij się, że garaż nie jest ogrzewany.
 • Umieść tablicę rozdzielczą zasilania na zewnątrz budynku.
 • Wyposażyć panel elektryczny w wyłącznik obciążenia.
 • Poprowadź przewody w metalowej osłonie ochronnej.

 • Wyposaż oprawy oświetleniowe w fabryczne rolety.

Jeśli te zalecenia nie zostaną wdrożone, możesz nie tylko stracić szansę na pokojowe rozwiązanie problemu, ale także skomplikować całą sytuację. Tak więc, zgodnie z art. 304 kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej, właściciel sąsiedniego terenu zażąda, aby garaż został wniesiony zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. Nieprzestrzeganie dopuszczalnych odległości konstrukcyjnych jest bezpośrednią możliwością rozprzestrzeniania się ognia.

Zalecenia dotyczące wyboru miejsca budowy

Ustaliliśmy, w jakiej odległości od ogrodzenia należy zbudować garaż, ale aby nie było to problemem podczas koordynowania dokumentów z lokalną architekturą administracja, budowa loży kapitałowej, ważne jest, aby zaplanować biorąc pod uwagę następujące niuanse:

 1. W jakiej odległości od ogrodzenia zbudować garaż - zasady i przepisy Jeżeli budynek jest umieszczony wjazdu nie powinny towarzyszyć dodatkowe zwrotności.
 2. Po wewnętrznej stronie bramy wjazdowej powinno być dużo miejsca na zamykanie garaży.
 3. Jeżeli wjazd sąsiaduje z ulicą, musi być tak zaprojektowany, aby zapewniał widok wystarczający do bezpiecznego manewrowania wyjeżdżającym pojazdem.
 4. Otwarcie bramy nie powinno stwarzać problemów dla ruchu pieszego i samochodów.
 5. Budynek nie powinien blokować dostępu światła do sąsiedniego ogrodu / ogrodu warzywnego, jeśli znajdują się w nim niewymiarowe odmiany drewna.

 6. Odprowadzenie wody z dachu powinno być skierowane na teren jego posadowienia zarówno z dachu jak i wzdłuż gruntu rowem.
 7. Jest to również ważne dla drzew roślinnych według SNiP.
 8. Jeśli zostanie podjęta decyzja o budowie garaży od końca do końca z domem lub wydzieleniu dla niego piwnicy, należy przestrzegać wszystkich środków bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dotyczą wyposażenia budynku w okap, sprzęt przeciwpożarowy, a także czujnik dymu.

Jeśli garaż znajduje się w prywatnym domu w piwnicy, przepisy przeciwpożarowe mogą parkować i przechowywać pojazdy silnikowe napędzane benzyną.

O wymiarach garażu

Przy projektowaniu wymagane jest uwzględnienie wewnętrznych wymiarów garażu, które zapewnią minimum komfortowe i bezpieczne użytkowanie. Są to:

 • Po obu stronach samochodu - 0,8 metra.
 • Jeśli są kolumny nie mniejsze niż 0,6 metra.
 • Od strony maski samochodu i bagażnika - nie mniej niż 0,7 metra.
 • Z dużym parkingu, z pojazdami zaparkowane jeden po drugim 0,6 metra.

 • Jeżeli zapewnione zostanie równoległe parkowanie dwóch samochodów, wówczas do standardowych wymiarów należy dodać 1,6 metra szerokości i 1,4 metra długości.

Teraz o sufitach. Zgodnie z normami SNiP wysokość sufitu przyjmuje się jako odległość od powierzchni powłoki podłogowej do maksymalnie wystającego urządzenia oświetleniowego lub elementu komunikacyjnego. Bezpieczny odstęp od auta nie może być mniejszy niż 20 cm. Przestrzegając zaleceń można nie tylko wygodnie korzystać z pomieszczenia zgodnie z jego przeznaczeniem, ale także w sytuacjach krytycznych.

Na przykład w przypadku pożaru umożliwia to ewakuację i powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia.

Postępowanie sądowe

Rozwiązywanie problemów między sąsiadami w sądzie jest środkiem ekstremalnym stosowanym, gdy niemożliwe jest osiągnięcie wzajemnego zrozumienia. Ale nie jest możliwe zbycie terenu pod budowę garażu ze względu na bezpodstawne roszczenia, wtedy nie ma innych metod udowodnienia sprawy. Rozważyć sprawę w sądzie, powód przygotowuje i składa pozew o dołączenie dokumentów mieszkaniowych. Ich lista będzie dublować wymagane dokumenty w celu uzgodnienia projektów przez architektów administracji.

Przed sporządzeniem pozwu należy upewnić się, że powód nie naruszył, normy dotyczące odległości od lokali mieszkalnych i pomocniczych są niewykonalne. W przeciwnym razie nie można liczyć na pozytywną decyzję.

Jak ważne jest odsunięcie się od ogrodzenia podczas budowy garażu

Często pojawiają się podobne sytuacje, w przypadku których istnieją proste ścieżki uprawnień, w tym: 13>

 1. Właściciel zbudował garaż przy ogrodzeniu i nie wie, co robić. Jedyną słuszną decyzją byłoby spełnienie wszystkich standardów szkolenia przeciwpożarowego i negocjacje z sąsiadami, zabezpieczające brak sprzeciwu na papierze.
 2. Jak daleko jest konieczne wcięcie się od ogrodzenia podczas budowy garażu, jeśli czerwona linia znajduje się 9 metrów dalej? Przy takiej odległości od granicy posesji minimalna dopuszczalna odległość ogrodzenia od garażu powinna wynosić co najmniej 1 metr.

 3. Jeśli sąsiad zbudował garaż od ogrodzenia, bez wycofywania się, naruszając normy 1 metra, a boczna ściana będzie tuż obok ogrodzenia, co robić? Jeśli budowa odbywa się bez zgody, wymagane jest złożenie wniosku do sądu.
 4. Jaka powinna być odległość, jeśli dom jest drewniany, a na terenie nie ma ogrodzenia? Wymagane jest kierowanie się zalecanymi standardami - 15 metrów, a po uzgodnieniu z sąsiadem można postawić murowany lub żelazny garaż.
 5. Osiedlenie się w domu po jego zakupie nastąpiło po wybudowaniu przez sąsiada garażu, okazało się, że odległości były zachowane, a światło nie wpadało na dziedziniec. Odległości są przestrzegane i nie będzie możliwości wniesienia pozwu do sądu, w takim przypadku konieczne będzie ponowne zaplanowanie terenu w jak największym stopniu.

Każdego roku prawodawstwo jest ulepszane, a SNiP przechodzi zmiany.

Dlatego w celu uzyskania obiektywnych informacji w każdym konkretnym przypadku ważne jest zasięgnięcie porady specjalistów. Dotyczy to sytuacji, gdy pojawiają się trudności podczas samodzielnego przygotowania nowego projektu garażu.

Wniosek

Jeżeli zachowana jest odległość od ogrodzenia do garażu, a nawet do pozostałej części infrastruktury przez właściciela gospodarstwa domowego, wówczas bezzasadne roszczenia zainteresowanych osób można rozstrzygnąć poprzez pomiary kontrolne ...

Wyniki będą wystarczające, aby w każdym przypadku ustalić prawdę. Jednocześnie będzie można bronić praw w przypadku ustalonych faktów naruszeń popełnionych przez właścicieli działek w sąsiedztwie.

( 9 punktów, średnia 3,33 z 5 )

.