Szybko montujemy rusztowanie własnymi rękami: instrukcja montażu - przegląd + wideo

Szybko montujemy rusztowanie własnymi rękami: instrukcja montażu - przegląd + wideo Prawidłowy montaż i montaż rusztowań to gwarancja bezpieczeństwa wszystkich pracowników wykonujących prace remontowe na wysokości.

Dlatego należy ściśle przestrzegać zasad montażu.

[zawartość] Szybko montujemy rusztowanie własnymi rękami: instrukcja montażu - przegląd + wideo

Etapy montażu rusztowań

Proces technologiczny montażu i montażu rusztowań różnego typu można podzielić na kilka ważnych etapów, takich jak:

 1. prace przygotowawcze;
 2. przygotowanie przestrzeni roboczej;
 3. montaż i montaż rusztowań;
 4. sprawdzenie niezawodności i jakości instalacji.

Technologia montażu rusztowań

Poniżej omówimy bardziej szczegółowo każdy z etapów prac.

Prace przygotowawcze

Szybko montujemy rusztowanie własnymi rękami: instrukcja montażu - przegląd + wideo Przed instalacją i instalacją należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną do produkcji wszystkich prac.

Ten pracownik musi mieć specjalną wiedzę i umiejętności.

Ponieważ pod jego ścisłą kontrolą zostanie przeprowadzony proces montażu i demontażu rusztowań.

Monter jest zobowiązany do:

 • dokładnego przestudiowania mechanizmu rusztowania, aw szczególności miejsca jego montażu;
 • zabranie z magazynu kompletnych zestawów wyposażenia , sprawdź je pod kątem pełnej kompletności i użyteczności;
 • opracuj i wdróż schemat instalacji i montażu rusztowań na plac budowy;
 • sprawdź wszystkie aprobaty instalatorów dopuszczające prace budowlane na wysokości;
 • przeprowadzić wstępną odprawę bezpieczeństwa dla pracowników i zapoznać ich z mechanizmem oraz instrukcją montażu rusztowań.

Na etapie przygotowawczym prac należy również wykonać pewne czynności ochronne, takie jak:

 1. Szybko montujemy rusztowanie własnymi rękami: instrukcja montażu - przegląd + wideo Montaż tymczasowych ogrodzeń ochronnych wzdłuż granicy niebezpiecznej strefy budowlanej . W przypadku rusztowań powyżej 30 metrów szerokość placu budowy powinna wynosić 7 metrów.

  Jeśli jednak zawiesisz siatkę ochronną na rusztowaniu, to można pominąć granicę strefy zagrożenia;

 2. zawiesić znaki ostrzegawcze i znaki wskazujące schemat ruchu instalatorów, rozmieszczenie różnych ładunków i maksymalne obciążenie;
 3. zapewnić dostawę rusztowania na miejsce montażu;
 4. zainstalować i sprawdzić przydatność sprzętu niezbędnego do montażu rusztowania;
 5. sprawdzić wszystkie wiązki iw razie potrzeby wymienić uszkodzone;
 6. przygotować teren budowy do montażu i montażu konstrukcji pomocniczych. Szybko montujemy rusztowanie własnymi rękami: instrukcja montażu - przegląd + wideo

Przygotowanie przestrzeni roboczej

Do montażu i instalacji konstrukcji rusztowanie konieczne jest przygotowanie terenu nieutwardzonego. Jego szerokość musi wynosić co najmniej trzy metry. Wybrane miejsce należy oczyścić z różnych zanieczyszczeń, ubić i wypoziomować.

W razie potrzeby zorganizuj odprowadzenie wód gruntowych z miejsca, w którym zostanie zainstalowane rusztowanie .

Jeśli nieutwardzony obszar ma różnice wysokości, należy go wypoziomować wzdłuż wszystkich płaszczyzn. Aby to zrobić, użyj betonowych płyt lub drewnianych desek.

Montaż i montaż rusztowań

Rusztowania wszystkich typów mają ten sam proces montażu. Polega na zmontowaniu i zainstalowaniu pierwszych trzech kondygnacji, a następnie zamocowaniu ich na elewacji budynku. Szybko montujemy rusztowanie własnymi rękami: instrukcja montażu - przegląd + wideo

Podczas montażu rusztowania należy wziąć pod uwagę szereg ważnych czynników:

 • Podczas instalacji wszystkie przewody elektryczne, które znajdują się w odległości do 5 metrów, muszą być odłączone od zasilania lub umieszczone w plastikowych pudełkach.

  Surowo zabrania się kontaktu rusztowania z przewodami elektrycznymi;

 • Montaż wszystkich konstrukcji pomocniczych należy przeprowadzić zgodnie z paszportem rusztowania;
 • Montaż zwykle rozpoczyna się od rogu konstrukcji;
 • Pod podporami śrubowymi rusztowania montowane są podkładki drewniane o grubości do 5 cm;
 • Jeżeli niemożliwe jest zamontowanie rusztowania z podparciem butów do podłoża, montuje się je na mechanizmach nośnych na wysokości;
 • Wszystkie pionowe elementy konstrukcyjne należy połączyć między sobą; Szybko montujemy rusztowanie własnymi rękami: instrukcja montażu - przegląd + wideo
 • W zależności od typu należy łączyć poziome i ukośne ściągi rusztowania. Na przykład różne rusztowania łączone są za pomocą zamków flagowych, jarzmowych - za pomocą specjalnych zacisków, a rusztowania klinowe łączone są specjalnymi klinami;
 • Pionowość całej konstrukcji musi być kontrolowana za pomocą pionu po zamontowaniu i zamontowaniu każdego kolejnego poziomu.
 • Rusztowanie mocuje się do ściany za pomocą fabrycznych metalowych kołków; Są instalowane i instalowane co trzy metry w sposób schodkowy, głębokość otworów i ich średnica muszą ściśle odpowiadać wybranym kołkom;
 • Podczas montażu podłogi między deskami należy kontrolować szczelinę (nie więcej niż 5-6 mm); występ desek nie powinien być większy niż 3 mm;
 • W celu ochrony rusztowania przed wyładowaniami elektrycznymi są one wyposażone w specjalny piorunochron i uziemienie;
 • Na poziomie bezpieczeństwa rusztowania należy zainstalować ogrodzenia ochronne.

Sprawdzenie niezawodności i jakości instalacji

Szybko montujemy rusztowanie własnymi rękami: instrukcja montażu - przegląd + wideo W procesie technologicznym wznoszenia i montażu rusztowań przeprowadzane są trzy główne rodzaje kontroli :

 • Wejście - jest to sprawdzenie stanu technicznego rusztowania i wyposażenia;
 • Obecnie sprawdza technologię montażu i instalacji;
 • Kontrolę przy odbiorze robót budowlanych przeprowadza się przed użyciem.

Do odbioru końcowego prac wymagana jest specjalna komisja.

W jego skład wchodzą: osoba odpowiedzialna za montaż i montaż, inżynier organizacji budowy oraz pracownik odpowiedzialny za inżynierię bezpieczeństwa.

Wszelkie odbiory są formalizowane świadectwem odbioru rusztowania - i dopiero po tym można bezpiecznie rozpocząć użytkowanie konstrukcji.

Instrukcje montażu rusztowań ramowych

Poniżej omówimy krok po kroku schemat montażu rusztowań ramowych, ponieważ tego typu konstrukcje pomocnicze są najczęściej stosowane w budownictwie organizacje. Szybko montujemy rusztowanie własnymi rękami: instrukcja montażu - przegląd + wideo

 1. Drewniana okładzina jest instalowana w wybranym miejscu. Należy upewnić się, że wszystkie powierzchnie nośne ram całej konstrukcji znajdują się w płaszczyźnie poziomej;
 2. Następnie wykonuje się montaż konstrukcyjny ram pierwszych poziomów i ich połączenie za pomocą ściągów ukośnych i poziomych.

  Na tym etapie instalowane są również ogrodzenia ochronne;

 3. Drugi poziom jest w trakcie montażu. Ciężar ukośnych krawatów należy ustawić ściśle według wzoru szachownicy. Podczas montażu stosuje się poprzeczki, na których układane są deski podłogowe;
 4. Następnie montaż schodów pochyłych;
 5. Na tym etapie rusztowanie jest mocowane na elewacji budynku;
 6. Powtarzając poprzednie trzy kroki, wymagana wysokość konstrukcji;
 7. Na ostatnim etapie montuje się wszystkie przegrody ochronne, montaż siatki elewacyjnej oraz instalację odgromową.

Montaż i montaż rusztowań to odpowiedzialne zadanie i takie prace mogą być powierzone wyłącznie profesjonalistom. Dziś rynek budowlany sprzedaje różne rodzaje rusztowań i oferuje wiele usług związanych z ich montażem na placu budowy.

Mądrzy specjaliści i bogate doświadczenie pozwolą Państwu zagwarantować, że montaż rusztowań zostanie wykonany rzetelnie i sprawnie, a prace budowlane przy ich użyciu będą bezpieczne.


.

Niezbędne przedmioty - porady + zdjęcia i filmy
Niezbędne przedmioty - porady + zdjęcia i filmy

Posted By: Styl pracy |13, Nov 2020

Okna i drzwi z profili aluminiowych: instrukcja + wideo
Okna i drzwi z profili aluminiowych: instrukcja + wideo

Posted By: Styl pracy |11, Nov 2020

Produkcja kontrolerów LED RGB
Produkcja kontrolerów LED RGB

Posted By: Styl pracy |06, Nov 2020

Lepiej pokryć drewno - opcje wykończenia
Lepiej pokryć drewno - opcje wykończenia

Posted By: Styl pracy |08, Nov 2020

Jak zrobić wiszące półki w garażu własnymi rękami
Jak zrobić wiszące półki w garażu własnymi rękami

Posted By: Styl pracy |04, Nov 2020