Jaka powinna być minimalna głębokość kanalizacji fundamentowej dla rurociągu SNIP: przegląd + wideo

Jaka powinna być minimalna głębokość kanalizacji fundamentowej dla rurociągu SNIP: przegląd + wideo Podczas układania zewnętrznego kanału ściekowego jednym z ważnych aspektów jest głębokość kanału .

SNiP zawierają minimalne i maksymalne parametry tego wskaźnika. Istnieją różnice w metodach układania rur i innych parametrach. W tym artykule, będziemy rozważać opcje głębokości układania kanalizacji.

[zawartość]

zalecenia SNIP

Zalecenia dotyczące sanitarnym w załatwianiu kanalizacyjnej

 1. Zakładka zewnętrznych sieci kanalizacyjnych jest tworzona na podstawie opracowanych projektów, które obejmują miejsca sieci inżynieryjnych zlokalizowanych w gruncie, a także - schematy zagospodarowania osiedli;
 2. Przy sporządzaniu projektu należy uwzględnić: fakt, że w przyszłości obciążenie sieci kanalizacyjnej wzrośnie;
 3. Sporządzenie planu ułożenia kanalizacji musi zostać opracowane w połączeniu z projektem wodociągu.

Normalna sieć kanalizacyjna to projekt, który nie kosztuje dużo pieniędzy i działa bez przerw.

Jaka powinna być minimalna głębokość kanalizacji fundamentowej dla rurociągu SNIP: przegląd + wideo Jednak głębokość sieci kanalizacyjnej może różnić się od zaleceń SNiP, wynika to ze specyfiki gleby w różnych miejscowościach.

Np. Warunki budowy sieci kanalizacyjnej w Krasnodarze będą się znacznie różnić od warunków budowy sieci kanalizacyjnej we Władywostoku.

Podczas tworzenia wysokiej jakości systemu kanalizacyjnego należy wziąć pod uwagę wiele rzeczy.

Zasady SNiP wskazują nie tylko liczby, ale także informacje, które pozwalają na układanie rur kanalizacyjnych na optymalnej głębokości dla każdego regionu i obszaru.

Instalacja kanalizacyjna

Parametry

Głębokość ułożenia rur kanalizacyjnych zależy od następujących parametrów:

 1. Jaka powinna być minimalna głębokość kanalizacji fundamentowej dla rurociągu SNIP: przegląd + wideo Od metody układania rur kanalizacyjnych; (czy to korytka, czy układanie w „otwartej formie”);
 2. Z warunków geologicznych i składu ziemi na gruncie, na którym będą układane rury;
 3. Od tego, jak bardzo zamarznie gleba ;
 4. Z rodzaju układanej kanalizacji (ciśnienie lub grawitacja);

Wady głębokiego układania

Wielu jest przekonanych, że dla niezawodnego funkcjonowania kanalizacji konieczne jest znacznie głębsze zakopanie rur kanalizacyjnych.

Jednak ta opinia jest błędna, ponieważ:

 • wzrost kosztów pieniężnych i robocizny,
 • konserwacja kanalizacji jest skomplikowana,
 • Na dużych głębokościach na powierzchni rury mogą powstawać pęknięcia.

Głębokość w liczbach

Powyższe problemy nie są potrzebne, dlatego należy działać rozsądnie i polegać na minimalnej głębokości kanalizacji określonej w SNiP.

Odpływy ściekowe na wylocie mają dość wysoką temperaturę i dlatego nie zamarzają nawet na zimno, dzięki czemu nie zamarzają w drodze do studzienki lub kolektora.

Dlatego możliwe jest zmniejszenie głębokości układania rur, jeśli odległość od wylotu do studzienki lub kolektora nie jest duża.

Do odprowadzania ścieków domowych stosuje się rury o przekroju 500 mm układane na głębokości trzystu milimetrów nad ziemią. Ale jeśli rury kanalizacyjne mają większy przekrój, to są układane na głębokości co najmniej pięciuset milimetrów.

Minimalna głębokość

Minimalna głębokość kanalizacji (SNiP 02.04.

03-85) zależy od rodzaju obciążeń, które będą miały wpływ powierzchnia gleby w miejscu, w którym zostanie położona kanalizacja.

Jeśli obciążenie gruntu jest duże, rury kanalizacyjne należy ułożyć na wysokości 900 mm w gruncie. Zdarzają się sytuacje, w których konieczne jest zmniejszenie minimalnej głębokości układania rur kanalizacyjnych, na przykład:

 1. Przy podłączaniu specjalnych pomp, które mają za zadanie szybko oczyścić rury ze ścieków, należy chronić je przed zamarzaniem;
 2. W przypadku eksploatacji konstrukcji z dobrym wskaźnikiem wytrzymałości;
 3. Podczas izolowania ziemią poszczególnych odcinków kanalizacji.

W przypadku gleb wilgotnych i gleb z cząstkami skał w zaleceniach SNiP podano zalecenia dotyczące układania rur kanalizacyjnych na maksymalną głębokość nie większą niż 4 metry.

Na lądzie zaleca się układanie rur na głębokość od 5 do 8 metrów.

Jaka powinna być minimalna głębokość kanalizacji fundamentowej dla rurociągu SNIP: przegląd + wideo

Maksymalna głębokość

W przypadku jeżeli zachodzi potrzeba przekroczenia standardów projektowych, rury kanalizacyjne układane są w korytach żelbetowych, dzięki czemu są w stanie wytrzymać duże obciążenie i tym samym chronią rury przed uszkodzeniem.

Profesjonalni pracownicy zalecają kupowanie rur wykonanych ze sztywnego materiału, w przypadku gdy będą one układane pod jezdnią lub na dużych głębokościach. Do takich celów odpowiednie są dwuwarstwowe rury faliste z polietylenu.

Tak, jeśli spełnione są wszystkie warunki, w tym te, które klimatycznych, jeśli zostały wybrane wysokiej jakości materiały i poprawne, system kanalizacji potrwa długo, bez zamrażania i różne rodzaje awarii.

Lepiej oczywiście zwrócić się do zaufanych fachowców, ponieważ będą w stanie sprawnie wykonać wszystkie prace związane z układem kanalizacji.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł był dość pouczający. Życzymy szczęścia i cierpliwości!.