Jak zainstalować licznik energii elektrycznej w prywatnym domu własnymi rękami: legalność na ulicy + wideo

Jak zainstalować licznik energii elektrycznej w prywatnym domu własnymi rękami: legalność na ulicy + wideo Samodzielna instalacja licznika energii elektrycznej w domu odbywa się w miejscu warunkowego miejsca podziału odpowiedzialności między usługodawcą a konsumentem. Energia elektryczna dla ludzkiego życia gospodarczego odgrywa nadrzędną rolę. Wszystkie mechanizmy i urządzenia w domu są zasilane energią elektryczną. Dostawami energii do użytku konsumentów zajmują się wyspecjalizowane organizacje użyteczności publicznej. Liczniki energii elektrycznej służą do ładowania zużytej energii elektrycznej.

Instalacja licznika energii elektrycznej w domu

Rodzaje liczników energii elektrycznej

Podstawowym czynnikiem przy określaniu typu licznika energii elektrycznej jest liczba faz dostawy energii ... Z kolei współczynnik ten zależy od zapotrzebowania na energię elektryczną dla całej gospodarki:

 • Licznik jednofazowy jest instalowany w odpowiedniej sieci o szczytowym zużyciu nie większym niż 3 kilowaty.
 • Licznik trójfazowy jest używany do obciążeń do 10 kilowatów i więcej.

Obliczenie zużycia energii elektrycznej odbywa się poprzez proste dodanie danych paszportowych o mocy wszystkich urządzeń i mechanizmów znajdujących się w gospodarstwie.

Ważne! Ze względu na nieprzewidziane zużycie energii konieczne jest dodanie 10% mocy do dodatku.

 • Indukcja z elektronicznym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym zapewnia bardzo precyzyjne odczyty i ma podwyższony stopień ochrony.
 • Urządzenia mechaniczne są produkowane zgodnie z tradycyjną technologią, ale mają bardziej precyzyjne ustawienia przy wykonywaniu nowoczesnych materiałów.

Etapy montażu licznika energii elektrycznej

Zainstalowanie nowego licznika jest konieczne w przypadku całkowitej wymiany, jeżeli ulegnie on awarii zgodnie z z różnych powodów lub wstępna instalacja urządzenia przy budowie nowego domu.

Instalacja licznika w nowym domu

W tym przypadku najpierw zapisywana jest odpowiednia instrukcja.

Inspektor sporządza akt akceptacji do rejestracji urządzenia wskazujący dostępne odczyty, datę wydania, numer seryjny, datę weryfikacji.

Wymiana licznika energii elektrycznej

Przyczyną wymiany licznika mogą być aktualne warunki jego awarii, niezgodność techniczna parametrów z nowymi wskaźnikami zużycia, zniszczenia w wyniku wandalizmu osób trzecich

 • Klient wysyła do zasilacza oświadczenie o konieczności wymiany urządzenia.
 • W ciągu 10 dni roboczych należy ustalić termin wymiany i plombowania licznika.

 • Licznik najlepiej kupować od organizacji kontrolującej, aby uniknąć niepotrzebnych pytań o zgodność techniczną urządzenia.
 • Montaż urządzenia powierzono przedstawicielom zakładu energetycznego. Wygodne będzie również rozwiązanie w tym samym czasie kwestii sprawdzenia sprawności urządzenia i jednoczesnego jego uszczelnienia.
 • Konsument otrzymuje akt przyjęcia do eksploatacji i rozliczenia tego urządzenia. Druga kopia i kopia paszportu z numerem seryjnym pozostaje u przedstawiciela firmy dostarczającej.

  Akt musi koniecznie odzwierciedlać odczyty nowego urządzenia w momencie plombowania i odpowiadające im numery starego licznika. Na podstawie tych danych zostanie dokonane przeliczenie i wyświetlony zostanie początek dalszego okresu eksploatacji nowego licznika.

Miejsce zainstalowania licznika energii elektrycznej

Zgodnie z zasadami instalacji elektrycznej licznik montuje się w określonych miejscach:

 • Umieszczony w suchym pomieszczeniu z instalacją w wodoodpornej osłonie z uziemieniem.
 • Należy zapewnić swobodny dostęp do odczytów i konserwacji przyrządów.
 • Odległość od podłogi musi wynosić minimum 800 mm i maksimum 1600 mm.

 • Temperatura pokojowa od 0 0 C do +40 0 C.

Opcjonalnie! Montaż na elewacji budynku jest dozwolony tylko do pracy urządzenia w ciepłym sezonie. Jest to dozwolone w domkach letniskowych i pod warunkiem umieszczenia go w szczelnej szafce. Zapewnia to swobodny dostęp do niego przedstawiciela organizacji kontrolującej, nawet pod nieobecność właścicieli. Pod koniec letniego domku urządzenie jest usuwane do następnego okresu eksploatacji.

Proces usuwania go z rejestru, a następnie ponownego ustawiania odbywa się wyłącznie pod kontrolą inspektora sieci elektroenergetycznych i utrwalaniem danych zgodnie ze wskazaniami urządzenia. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w akcie w dwóch egzemplarzach.

 • Podczas instalacji wewnątrz mieszkania lub domu, wykonanej z niepalnego tworzywa sztucznego z oknem lub z platformy wykonaną z materiału nie przewodzącego prądu jest używany. Wysokość montażu nie może przekraczać 1700 mm.

Zamiast konkluzji

Wszelkie prace związane z urządzeniami sieci elektrycznych w domu lub instalacją i instalacją urządzeń pobierających i wytwarzających prąd, konieczne jest wyprodukowanie siłami specjalistów z przyjęciem co najmniej 3 grup.

W takim przypadku nie ma możliwości wystąpienia błędów w poprowadzeniu kabli, zwarć i nieprawidłowego działania sprzętu ze szkodą dla zdrowia.

.