Instalacja elektryczna zrób to sam dla prywatnego domu i letniego domku: urządzenie + zdjęcie i wideo

Instalacja elektryczna zrób to sam dla prywatnego domu i letniego domku: urządzenie + zdjęcie i wideo Dostarczenie energii elektrycznej do mieszkań jest sprawą priorytetową przed przystąpieniem do budowy lub przebudowy majątku lokalu.

Energia elektryczna jest potrzebna nie tylko do życia, ale także do samego procesu budowy. Cały sprzęt i narzędzia są przez nią zasilane.

Rozwiązanie tego problemu leży w instalacji elektrycznej.

Koncepcja systemu instalacji elektrycznej obudowy

Przegląd systemu

Przewody, kable, kanały kablowe i wyposażenie elektryczne, urządzenia elektryczne wszystkie te części są częścią jednej instalacji elektrycznej pomieszczenia.

Są ze sobą połączone i znajdują się w jednym miejscu, a dokładniej w tym samym pomieszczeniu.

Instalacja elektryczna zrób to sam dla prywatnego domu i letniego domku: urządzenie + zdjęcie i wideo Każdy obiekt z instalacją elektryczną jest automatycznie włączany do zunifikowanego systemu zasilania dzielnicy, dzielnicy i już większa społeczność.

System zasilania domu pochodzi z głównego kabla. Jest zawarty we wstępnym panelu sterowania. Wyłącznik automatyczny jest zainstalowany w pierwszej pozycji.

Potem jest licznik energii. W kolejnym etapie do rozdzielnicy przepływa prąd, który zostaje podzielony na grupy zasilania dla małych obiektów. Każda taka linia jest kontrolowana przez wyłącznik w celu lokalizacji procesów.

Na przykład! Kuchnia, przedpokój z łazienką oraz pokoje dzienne zasilane są oddzielnie. Taki system jest wygodny, ponieważ w przypadku sytuacji awaryjnej lub konieczności wykonania prac naprawczych w jednym pomieszczeniu nie ma konieczności odłączania prądu w całym pomieszczeniu.

Taki system jest konieczny, aby wszystkie urządzenia nie były podłączone do tego samego kabla zasilającego.

Z tablicy rozdzielczej za pomocą kabli i przewodów energia elektryczna jest dostarczana bezpośrednio do urządzeń odbiorczych poprzez odpowiednie elementy łączące, są to gniazda i przełączniki.

Odbiorcy energii

Końcowym punktem instalacji elektrycznej są odbiorcy energii. Jest to system składający się z odbiorników energii elektrycznej umieszczonych i pracujących w jednym systemie. Takie urządzenia służą do zamiany energii elektrycznej na inne rodzaje energii.

Należą do nich:

 • elektryczne piece i piekarniki,
 • grzejniki elektryczne,
 • systemy split i klimatyzatory,
 • pralki i zmywarki,
 • odkurzacze, żelazka elektryczne i czajniki elektryczne,
 • telewizory, komputery i odtwarzacze stereo,
 • inne drobne urządzenia gospodarstwa domowego.

Główne funkcje instalacji elektrycznej

 • Rozdział energii elektrycznej w pomieszczeniu.
 • Przetwarzanie prądu na energię cieplną, energię mechaniczną, promieniowanie UHF, sygnał radiowy i telewizyjny w celu uzyskania promieniowania świetlnego.
 • Transformacja lub modyfikacja fizycznych właściwości energii elektrycznej w celu wyrównania napięcia w zasilaczu.
 • Produkcja energii elektrycznej.

  Jako żywy przykład można dostrzec w systemie mieszkalnictwa prywatnego obecność dodatkowego źródła energii w postaci autonomicznych generatorów benzynowych lub wysokoprężnych w przypadku wyłączenia lub awarii ogólnego systemu energetycznego, aby zapewnić nieprzerwaną pracę urządzeń elektrycznych.

Budowa instalacji elektrycznej obudowy

Początek

Początek procesu tworzenia kompletnego układu zasilania przedmiotem jest rozwój projektu

Jest to konieczne przed przystąpieniem do budowy nowego mieszkania lub gruntownej przebudowy starego, z wymianą wszystkich istniejących systemów inżynieryjnych. Istnieją dwa rodzaje projektów.

Typy projektów

Typowa konstrukcja

Instalacja elektryczna zrób to sam dla prywatnego domu i letniego domku: urządzenie + zdjęcie i wideo Robi tylko niezbędne, proste rozwiązania. To podstawa większości instalacji elektrycznych.

Za pozytywne aspekty takich projektów uważa się skrócenie czasu ich tworzenia i akceptacji w strukturach kontrolnych. Zawierają najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie dystrybucji, instalacji i oszczędzania materiałów i energii elektrycznej. Specjalistom łatwiej jest pracować z nimi w procesie montażu systemu.

Projekt szczegółowo określa miejsca instalacji urządzeń pobierających z zastosowaniem dokładnych danych paszportowych dotyczących pobieranej mocy.

Koszt projektu jest niższy niż koszt alternatywny.

Jeśli konieczne jest wprowadzenie zmian w poszczególnych pozycjach, łatwiej i szybciej renegocjować dodanie w istniejącym dokumencie.

Sama koordynacja jest niezbędna do prawidłowego obliczenia mocy wszystkich urządzeń oraz możliwości zapewnienia poboru energii elektrycznej tego obiektu.

Projekt indywidualny

Wykonywany w przypadku realizacji innowacyjnych pomysłów typu „Smart Home”. Tworzony jest unikalny dokument zawierający szczegółowe informacje na temat prac instalacyjnych oraz zastosowanych materiałów i wyposażenia.

Dlatego zajmuje dużo czasu i jest dość kosztowne.

Po wdrożeniu pomysłów na projekt powstaje całkowicie ekskluzywne arcydzieło.

Na podstawie uzgodnionego projektu zasilania zostaje zawarta umowa o świadczenie tej usługi z organizacją dostarczającą.

Wniosek

Należy pamiętać, że prąd elektryczny jest niebezpieczny dla zdrowia i życia. Lepiej powierzyć wszystkie prace, od projektu po zakończenie prac instalacyjnych, przeszkolonym specjalistom.

Możesz samodzielnie wymieniać żarówki w urządzeniach oświetleniowych z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa oraz przy wyłączeniu zasilania tej grupy.

.