Cięcie diamentowe - cechy procesu

Cięcie diamentowe - cechy procesu Diamentowe cięcie betonu - zalety i wady

Właściciele mieszkań przy naprawach -Nowe podejście do przebudowy, dostosowujące wnętrze do nowoczesnych wymagań.

Faktem jest, że eliminując wewnętrzne ścianki działowe i zmieniając konfigurację otworów, można wizualnie zwiększyć ilość wolnego miejsca. Realizację planu umożliwia diamentowe cięcie betonu, które jest postępową techniką.

Poprzez nią tworzą otwory o nietypowym kształcie, różnej wielkości w ścianach żelbetowych, ceglanych, betonowych i kamiennych, a także tworzą kanały komunikacji.

Zapoznanie się z postępową technologią

Mechaniczna obróbka betonu za pomocą narzędzia pokrytego diamentem jest stosunkowo nowa, ale przy zastosowaniu tej efektywnej technologii.

Pod względem wydajności czas cięcia ścian betonowych przewyższy tradycyjne metody obróbki betonu zbrojonego bez negatywnego wpływu na wytrzymałość konstrukcji. Pod względem dokładności pracy, czystość przetwarzania, stopień zapylenia, poziom hałasu i wibracji, szorstki zderzaki, ciężkich młotów, a nawet hałaśliwe szlifierki kątowe nie może konkurować z nim.

Główne zalety:

 1. Cięcie diamentowe - cechy procesu doskonale płaska powierzchnia do cięcia - bez konieczności cięcia dodatkowym wykończeniowy, który zmniejsza ilość wydatków na naprawy.
 2. Dopuszczalny poziom hałasu - w porównaniu z tradycyjnie używanymi instrumentami będzie on znacznie mniejszy i nadal nie będzie powodował niedogodności dla sąsiadów.
 3. Cięcie bez wibracji - nie pojawią się pęknięcia podczas obróbki ścian przy użyciu delikatnej technologii, która umożliwia pracę w starym budynku.

 4. Obróbka ścian bez zmiennych typów obciążeń - konstrukcje konstrukcyjne zachowają integralność bez narażania na niszczące działanie narzędzia.
 5. Czystość w obrabianej powierzchni - odkurzacz wbudowany w instalację lub wykonujący prace w technologii mokrej drastycznie zmniejszy stężenie pyłu.
 6. Przyspieszona intensywność cięcia - Zwiększona prędkość skrawania jest osiągana dzięki konstrukcji narzędzi skrawających.
 7. Wysoka gotowość sprzętu do prac budowlanych - brak konieczności odkładania narzędzi, a nawet specjalnych czynności przygotowawczych.
 8. Narzędzie uniwersalne - dzięki odpornej na ścieranie powłoce części tnącej wszystkie materiały budowlane, niezależnie od twardości, dają się łatwo obrabiać.

 9. Bezpieczeństwo prac naprawczych - wykluczona jest możliwość zranienia ludzi przez latające cząstki betonu.
 10. Możliwość obróbki w ciasnych warunkach - użycie małej ręcznej maszyny umożliwia pracę na niewielkich przestrzeniach.
 11. Można wykonywać specjalne operacje - cięcie diamentowe betonu, demontaż i wgłębienie, które wykonuje się za pomocą specjalnych narzędzi.

Oprócz zalet są też wady, które wynikają z takich czynników:

 • Podwyższona cena sprzętu profesjonalnego - rzemieślnicy domowi będą kosztować zakup instalacji przemysłowych i od czasu do czasu odnawianie zużytych narzędzi ..

  .

 • Operacje mogą być wykonywane tylko przez siły zawodowe - bez specjalnego przeszkolenia, problematyczne jest też używanie urządzenia własnymi rękami z określonymi kwalifikacjami.

Ta technologia jest obecnie bardzo poszukiwana ze względu na jej liczne zalety.

Szczegóły

Zakres

Pomimo wysokich kosztów związanych z cięciem diamentem, jest ona aktywnie wykorzystywana w rozwiązywaniu wielu problemów w obiektach przemysłowych, jak również w poprawę lokalu. Rozwiązuje następujące zadania:

 • Demontaż elementów budowlanych, a także różnych konstrukcji.

 • Rozbiórka ceglanych ścian, żelbetu i ścianek działowych.
 • Zmiana wymiarów i kształtu otworów, które były wcześniej dekorowane.
 • Cięcie diamentowe - cechy procesu Wykonywanie różnych otworów o złożonej konfiguracji w nośnych powierzchniach ścian.
 • Cięcie przejść w płytach i ścianach działowych między podłogami.
 • usuwanie betonu ugięcia, jak również wyrównywanie kształt powierzchni.

 • Mechaniczna obróbka fundamentów, słupów wsporczych i belek nośnych.
 • Dopasowanie wymiarów konstrukcji budowlanych.
 • Całkowity i częściowy demontaż ścianek działowych, ścian budynków i paneli podłogowych.
 • Typ wysokościowy działa ze zwiększoną złożonością obróbki i rozbiórki.
 • Tworzenie kanałów komunikacyjnych o podwyższonym stężeniu wilgoci.

 • Realizacja działań zwiększających powierzchnię pomieszczeń wodno-kanalizacyjnych.
 • Dłutowanie dylatacji w powierzchniach betonowych.

Dzięki zastosowaniu w różnych dziedzinach oraz pozytywnym opiniom klientów technologia ta jest niezwykle popularna.

Jaki sprzęt jest wymagany

Czynności związane z obróbką ścian głównych są wykonywane za pomocą narzędzi z natryskiem ściernym na część roboczą. do pracy wykorzystywane są różnego typu urządzenia:

 1. Małe przecinarki ręczne - dają możliwość przyspieszonej obróbki konstrukcji typu budowlanego w warunkach ograniczonej wolnej przestrzeni, gdzie problemem jest użycie dużych maszyn do cięcia ścian.

  Wykorzystywane w sklepach, mieszkaniach i biurach. Konstrukcja urządzenia umożliwia cięcie ścian betonowych o grubości do 13 cm, narzędzie będzie napędzane silnikiem benzynowym lub elektrycznym, a także wyposażone jest w korpus roboczy w postaci tarczy o promieniu do 0,2 metra.

 2. Maszyny do cięcia ścian to popularne wśród profesjonalistów urządzenie, pozwalające na szybką obróbkę masy żelbetowej, kamiennej i ceglanej o grubości do 0,73 metra. Wyposażenie obejmuje silnik napędowy, metalowe prowadnice, tarcze ścierne, jednostkę sterującą oraz jednostkę hydrauliczną. Szyny prowadzące mocowane są w pionie lub w poziomie, zapewniając niezwykle precyzyjny ruch stacji napędowej z tarczą tnącą w żądanym kierunku.

 3. Maszyny linowe - są to urządzenia przemysłowe przeznaczone do montażu masywnych konstrukcji budowlanych (mosty, obiekty hydrauliczne, a także węzły drogowe). Urządzenie będzie działać na poziomie minimum hałasu i nadal nie generują wibracje. Urządzenie posiada elastyczny korpus roboczy w postaci liny ściernego o wysokiej wytrzymałości, który tnie tylko w małym kątem. W procesie obróbki typu mechanicznego powstaje gładkie cięcie.
 4. Frezy do szwów - stosowane w drogownictwie do renowacji nawierzchni drogowych, a także w lotnictwie do wycinania dylatacji na lotnisku.

  Konstrukcja urządzeń zapewnia możliwość cięcia szwów deformacyjnych w płaszczyznach poziomych. Urządzenie będzie łatwe cięcie betonu zbrojonego, płytki chodnik i asfalt. Mają zwiększony stopień wydajności, który może sięgać głęboko w poziomą tablicę 0,27 metra.

Sprzęt należy dobrać z uwzględnieniem zadań

Cięcie diamentowe przy użyciu szlifierek kątowych

Wiedza rzemieślników takie narzędzie o nazwie szlifierka (aka szlifierki kątowej). Jest to małe ręczne urządzenie przeznaczone do cięcia przedmiotów obrabianych i szlifowania metalu.

Za pomocą frezów i tarcz diamentowych stosowanych jako przystawki specjalne, zakres zastosowania uzupełniony jest o możliwość:

 • Wycinanie dylatacji.
 • Szlifowanie powierzchni.
 • Formacja niszowa.
 • Wyrównanie otworów.

Przy wykonywaniu niewielkich ilości prac związanych z remontem mieszkania, szlifierka może być stosowany do mechanicznej obróbki betonu.

Podczas korzystania z młynkiem na remont domu, należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

 1. Zawsze cięcie testowy o głębokości 1 cm, gdy beton przetwarzania, a jeśli nie ma żadnych problemów, a płyta ma doskonałą pracę z zadaniem, trzeba zagłębić się wymagany rozmiar.
 2. Od czasu do czasu podczas procesu cięcia, narzędzia są usuwane z obszaru cięcia i chłodzenia. Wraz ze wzrostem twardości obrabianego betonu, okresy pracy są krótsze.
 3. Niezawodnie stosować środki ochrony indywidualnej - wymagane jest, aby chronić drogi oddechowe przed pyłem za pomocą respiratora, a błony śluzowe oczu okularami ochronnymi.

Szlifierka jest narzędziem ręcznym o małej mocy, używanym do wykonywania małych objętości roboczych.

Wycinanie otworów w ścianach nośnych poprzez wiercenie

Cięcie i wiercenie diamentowe to operacja technologiczna, która ma na celu uformowanie narzędzi o cylindrycznym kształcie i złożonych kanałach w prosty lub zbrojony betonem za pomocą specjalnych narzędzi. Użycie stempla lub wiertła do wykonania zadania wymaga pewnego wysiłku. Nowoczesna technologia i specjalne wyposażenie pozwalają szybko sprostać zadaniu podczas prac budowlanych. Metoda umożliwia formowanie kanałów w konstrukcjach betonowych o różnym przeznaczeniu:

 • Montaż gniazd.
 • Instalacje zsypów śmieci.

 • Układanie przewodów wentylacyjnych.
 • Instalacja urządzeń grzewczych.
 • Montaż systemów zaopatrzenia w wodę.
 • Połączenia rur doprowadzających gaz.
 • Układanie kabli elektrycznych.

Należy zwrócić uwagę, że technologia zapewnia możliwość wykonywania prac za pomocą urządzeń przemysłowych i małogabarytowych z uzyskaniem otworu niewymagającego dodatkowej obróbki.

Podstawowe etapy pracy przy wycinaniu otworów w ścianach

Obróbka konstrukcji betonowej odbywa się etapami i obejmuje:

 • Wykonywanie operacji w zakresie cięcia okna i drzwi.
 • Dodatkowe zbrojenie dla utworzonego otworu.

Jeżeli planowane otwarcie jest przewidziane przez wymagania projektowe, wówczas prace mogą być wykonywane bez wcześniejszego zatwierdzenia. W innych sytuacjach wymagane jest wykonanie obliczeń, uzasadnienie zachowania wytrzymałości i bezpieczeństwa konstrukcji do budowy.

Technologia pracy

Będzie znacznie szybsza z diamentowym sprzętem do cięcia niż z młotami pneumatycznymi. Technologia zapewni:

 1. Wykonanie oznakowania działalności za pomocą budynku poziomie, marker i taśmę mierniczą.
 2. Wybór wyposażenia do wycięcia otworu z uwzględnieniem grubości i wymiarów ściany.
 3. Podłączenie sprzętu i kontrola działania.
 4. Zwilżyć powierzchnię wodą i wykonać nacięcia wzdłuż wspólnego obwodu.

Duże fragmenty betonu można pociąć na małe kawałki, aby ułatwić cięcie diamentem na sucho. Podczas wykonywania pracy ważne jest, aby usunąć wszystko z elementów ciętego materiału.

Środki wzmacniające konstrukcję

Podczas wykonywania prac w żadnym wypadku nie wolno dopuszczać osłabienia mogącego spowodować sytuacje awaryjne. Wymagane jest zachowanie nośności konstrukcji kapitałowych budynku. W tym celu utworzony otwór jest wzmocniony metalowym profilem.

Ramka o konfiguracji w kształcie litery U jest utworzona z metalowego półfabrykatu w następujący sposób:

 1. Wytnij półfabrykaty do wymaganego rozmiaru.
 2. Słupki pionowe są mocowane i mocowane za pomocą elementów poprzecznych.
 3. Obie części konstrukcyjne są chwytane z przeciwnych stron za pomocą poziomych mostków.
 4. Cała metalowa konstrukcja jest spawana i mocowana za pomocą prętów gwintowanych.

Dla struktur typu załadowanego używane są potężne kanały, a dla innych narożników.

Wniosek

Przy użyciu diamentowego cięcia otworów można rozwiązać wiele trudnych problemów konstrukcyjnych zarówno na skalę przemysłową, jak i w trakcie przebudowy przy renowacji budynku mieszkalnego. Ważne jest, aby wybrać sprzęt roboczy i narzędzie diamentowe wymagane do prawidłowego cięcia. Specjaliści wykonują wymaganą pracę sprawnie i wydajnie.

.